نگرانی روسیه از افزایش ناامنی‌ها در مناطق شمالی افغانستان