ماتیاس سامر: گواردیولا شایسته تمجید است، نه انتقاد/ شانس پیروزی بارسا بیشتر از بایرن است