هزینه تحصیل شهید مطهری را چه کسی تقبل کرد/ خاطره سفر امام(ره) به فریمان/ کسی که بین شریعتی و استاد شهید