اعتراض دانشجویان به حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر+عکس