تصمیم فرستاده جديد سازمان ملل در يمن برای سفر به منطقه