تحلیل پورحیدری از عملکرد استقلال/ نمی‌شود برای آینده تصمیم گرفت