ثبت شرکت «چرم‌سازان پاسارگاد» با مدارک شناسایی مسروقه+عکس