تشکیل 20 هزار شرکت دانش‌بنیان / حمایت عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود