100 کلاس درس در استان اردبیل درون کانکس برگزار می شود