بیستمین دوره « طرح ولایت » با شرکت ۸۵۰ دانشجو برگزار می‌شود