باید دروازه بانی در حد استقلال بیاوریم/ قلعه نویی چوب اشتباهات فروزان را می خورد