رهنما:تمام بد خواهان کاراته بدانند ما دیگر هیچ اختلافی در کاراته گیلان نداریم