سخنان مدیرآموزش وپرورش شبستر در قبل از خطبه های نمازجمعه شبستر