برگزاری کارگاه های داستان نویسی و نویسندگی در فرهنگسرای امام(ره)