آسم سالی 8 هزار میلیارد تومانی به کشور خسارت می‌زند/هزینه ۱.۵ میلیون تومانی آسم برای هر بیمار