سران مصر و مغرب در عربستان/ گفت‌وگوی تلفنی محمد بن‌سلمان با میشل سلیمان