فیلم/ فراستی: دکتر زیباکلام شما به شدت منفعل هستید