۴۹۲ نفر در آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت کردند + تصاویر