تیم ملی سپک‌تاکرا برای حضور در مسابقات جهانی تایلند، امروز عازم این کشور شد