افتتاح نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان کار و دانش معراج بادرود+ تصاویر