گزارشی از راهی که سرخابی‌ها طی می‌کنند تا خصوصی شوند