فردا مراسم رونمایی مجموعه غزل «تلقین» برگزار می‌شود