تزریق نادرست ژل یا چربی به اطراف چشم می‌تواند خطر نابینایی داشته باشد