مراسم تودیع و معارفه رییس فدراسیون شطرنج / عکس: سمیرا شریعتمداری