آزادی ۳۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با مشارکت مردمی