پس از گرم شدن باتری های لیتیومی-یونی چه اتفاقی برای آنها رخ می دهد؟