وزارت کشور، شهرداری تهران و شرکت مترو زیر ذره‌بین بازرسان