آغاز مسابقات قهرمانی بیلیارد دختران کشور در آبادان