طرح وزارت علوم برای اعزام شرکت دانش بنیان برتر به رویداد اسلاش فنلاند