عرضه ۱۶۶ هزار کتاب لاتین و عربی در نمایشگاه/ تحویل بُن‌ها آغاز شد