مسابقات کشتی گیله مردی ساحلی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد