سفرتان به مشهد را لغو کنید / در قبال حمایت از فتنه‌گران سکوت نمی‌کنیم