نورمحمدی: آنقدر آخر بازی گل بچه‌گانه خوردیم که از دقایق پایانی می‌ترسیم /پرسپولیس برای خوب بسته شدن