آمار جرائم خشن در استان پایین است/اهتمام همه دستگاه‌ها درحفظ بیت المال