مدیر کل آموزش و پرورش: مشکلات مسکن فرهنگیان استان گلستان رفع می شود