تمجیدسخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین از قهرمان مشت زنی کشورش