فاصله زیاد حقوق فرهنگیان با ديگرکارکنان دولت/ هوشمندسازي ۷۰درصد کلاسهای درس دانش‌آموزان عشایر