تفسیرهای خودجوش برای واگذاری پرسپولیس!/ بازی باخت - باخت سرخابی‌ها ادامه دارد؟