اختصاص بودجه برای حفظ نقاط مداری و ماهواره‌ای کشور/ ۸ هزار میلیارد به شبکه ملی اطلاعات رسید