سازمان ملل: 300 هزار یمنی در اثر حمله عربستان به یمن در شش هفته اخیر آواره شدند