یک نماینده مجلس: وزارت کشور از داخل و خارج دولت تحت فشار است