حضور 19 گروه موسیقی در جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی / اجرای 12 پنل تخصصی