مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) درخارج از کشور برگزار شد