سجادی:کامبوزیا به دلیل مشکلات شخصی از ریاست فدراسیون شطرنج استعفا داد