از هر ۳ کودک تهرانی، یکی علائم آسم دارد/کیفیت خودروها و پرسه خودروهای تک سرنشین متهمان افزایش آسم