ضرورت حمایت بانک‌ها و دولت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی/ ورود تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت از مبادی رسم