تحصیل بیش از ۱۰ هزار دانش آموز عشایر در خراسان جنوبی