زن جوان: طلاق می خواهم چون شوهرم مي‌خواهد بيني‌اش را عمل كند!