اختتامیه نخستین «جایزه جهانی عكس اربعین» برگزار می‌شود