آخرین نامه نگاری‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره پتروشیمی